Χρηστικά

Έξτρα επίδομα θέρμανσης: Ποιοι οι δικαιούχοι, πότε καταβάλλεται


Την άλλη εβδομάδα θα εκδοθεί υπουργική απόφαση και για το νέο επίδομα θέρμανσης, της περιόδου 2018-2019

Με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, «κλειδώνει» η χορήγηση του συμπληρωματικού επιδόματος θέρμανσης ύψους 15 εκατ. ευρώ που θα αποδοθεί σ’ όσους έλαβαν και την προηγούμενη περίοδο επιδότηση θέρμανσης. 

Το έξτρα ποσό που θα αποδοθεί για τη συνολική ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, προέρχεται από το υπερπλεόνασμα που κατέγραψε η ελληνική οικονομία. Οι ιθύνοντες του ΥΠΟΙΚ υποστηρίζουν ότι η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους, θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου.

Επιπρόσθετα, την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί και υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2018-2019. Εντός του τρέχοντος μηνός θα «ανοίξει» η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις και βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ορίσει το ΥΠΟΙΚ, η καταβολή της πρώτης δόσης θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο.

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης ανέρχεται σε 0,125 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που αγοράζεται. Το ύψος του συνολικού ποσού του επιδόματος θα διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την Κλιματική Γεωγραφική Ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται και φέτος διαχωρισμός της Επικράτειας της χώρας σε 4 μεγάλες Κλιματικές Γεωγραφικές Ζώνες, σε κάθε μία από τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο από 15-10-2018 έως 30-4-2019 είναι:

  • Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (το 2017) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2017 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2017 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.
     
Διαβάστε επίσης