Χρηστικά

Έξι μέρες προθεσμία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ!


Στις 30 Ιουνίου κλείνει η ηλεκτρονική «πύλη» της ΑΑΔΕ στην οποία οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους

Προθεσμία 6 ημερών έχουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και να μειώσουν το ύψος του ΕΝΦΙΑ.

Στις 30 Ιουνίου κλείνει η ηλεκτρονική «πύλη» της ΑΑΔΕ στην οποία οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, που έχουν δηλώσει στο παρελθόν στο Ε9 και αποτελούν τη βάση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ 2023.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων, η ΑΑΔΕ αμέσως μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, θα προβεί σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και στην περίπτωση χρεωστικού σημειώματος ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 10 ευρώ, έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Στην περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 προκύπτουν νέοι δικαιούχοι έκπτωσης, ή μεγαλύτερο ποσό, ή ποσοστό έκπτωσης, θα εκδοθεί και πάλι νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, ενώ το ποσό της έκπτωσης θα χορηγηθεί με βάση την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Σημειώνεται ότι κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, και το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2023 από τους φορολογουμένους στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην οποία λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού.

Το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Εφόσον από τις αλλαγές προκύψει μείωση του βεβαιωθέντος φόρου η οποία ξεπερνά τα 300 ευρώ, τότε ο ιδιοκτήτης θα κληθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση.

Οι ιδιοκτήτες επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλλουν όσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνουν αναγκαίες για τη διόρθωση ορθής περιουσιακής εικόνας.

Ακόμη και εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί άμεσα και νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, όταν στο έτος αυτό δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.

Αν στο έτος αυτό έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της προηγούμενης δήλωσης, για να μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση.

Εάν στις τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, ή το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, η εκκαθάριση πραγματοποιείται άμεσα και μπορεί να εκτυπωθεί η νέα πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ.

Εάν προκύπτει πιστωτικό αποτέλεσμα, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Πώς γίνονται οι διορθώσεις

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που επιθυμούν να προχωρήσουν στη διόρθωση των δηλώσεών τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα:

  1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
  2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
  3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
  4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
  5. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
  6. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
  7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
  8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
  9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
  10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα