Τράπεζες

Εξετάζει η ΕΤΕ τις προτάσεις του ΤΧΣ


Για μία σειρά προτάσεων που άπτονται θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, γνωστοποίησε πως ενημερώθηκε η Εθνική Τράπεζα από τον βασικό μέτοχο της, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, διακρίνεται διεθνώς για την εφαρμογή ενός άρτιου και αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο είναι σύμφωνο με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έκανε γνωστό πως θα εξετάσει τις προτάσεις αυτές σε συνεργασία με το ΤΧΣ προς το συμφέρον της Τράπεζας, των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της.

Διαβάστε επίσης