Οικονομία

EETT: Δημόσια διαβούλευση για την εγκατάσταση δικτύων 5G


Στη Χερσόνησο Κρήτης, στις 2-4 Οκτωβρίου 2019, έλαβαν χώρα η Διάσκεψη Κορυφής BEREC- EMERG-EaPeReg-REGULATEL Summit καθώς και η 40η Σύνοδος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) στο πλαίσιο της Αντιπροεδρίας της στο BEREC για το έτος 2019. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας του BEREC με τον Οργανισμό των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των Χωρών Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EaPeReg). Παράλληλα, σηματοδοτήθηκε η αρχή ενός ευρύτερου κύκλου σταθερής συνεργασίας του BEREC με την International Telecommunication Union (ITU) καθώς υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας, στο πλαίσιο των προοπτικών ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διεθνές επίπεδο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου ήταν η ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών του BEREC για την Ουδετερότητα Διαδικτύου και την εφαρμογή του Κανονισμού του Ανοικτού Διαδικτύου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/2120. Επίσης, δρομολογήθηκαν έξι δημόσιες διαβουλεύσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Εργασιών του BEREC για το 2020, την ανάπτυξη και εγκατάσταση των δικτύων 5G, τις κατευθυντήριες γραμμές για  τον Κανονισμό του Ανοικτού Διαδικτύου, τις κοινές προσεγγίσεις στην τοπολογία δικτύων, την εφαρμογή γεωγραφικών ερευνών στην ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων και τέλος για τη μέτρηση και παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of  Service - QoS). 

Τέλος, στη διάρκεια της 40ης Συνόδου εκλέχθηκε ο Πρόεδρος του BEREC για το έτος 2021 κ. Michel Van Bellinghen, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Βελγίου (BIPT) καθώς επίσης και οι Αντιπρόεδροι για το έτος 2020, κα Monika Karas (NMHH, Ουγγαρία) και κ. Tonko Obuljen (HAKOM, Κροατία). Οι νέοι Αντιπρόεδροι, μαζί με τον απερχόμενο Πρόεδρο του BEREC, κ. Jeremy Godfrey (ComReg, Ιρλανδία) θα υποστηρίζουν τον Πρόεδρο του BEREC για το 2020, κ. Dan Sjöblom (PTS, Σουηδία) και όλοι μαζί με τον αντιπρόσωπο των συμμετεχόντων χωρίς δικαιώματα ψήφου, κ. Sasho Dimitrijoski (AEC, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), θα αποτελούν το Συμβούλιο του BEREC. 

Τα κείμενα των δημόσιων διαβουλεύσεων είναι διαθέσιμα, εδώ.