Οικονομία

ΕΕ: Διαβούλευση για το κανονιστικό πλαίσιο των Κρυπτονομισμάτων


Όλοι οι πολίτες και οι φορείς καλούνται να συμβάλουν στη διαβούλευση για τα κρυπτονομίσματα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι απόψεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες από τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τους συμμετέχοντες στην αγορά από τον τομέα των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (ανταλλακτήρια κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, πάροχοι υπηρεσιών πορτοφολιού, χρήστες...) και από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως τόποι διαπραγμάτευσης, κεντρικά αποθετήρια τίτλων, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, εταιρείες επενδύσεων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών...), από επιχειρήσεις της ΕΕ (νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, εκδότες κινητών αξιών ...), οργανισμούς χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ειδήμονες στον τομέα της τεχνολογίας (π.χ. Φορείς εκμετάλλευσης blockchain...), πανεπιστημιακούς φορείς και πολίτες της ΕΕ.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Όπως δήλωσε η πρόεδρος von der Leyen στις πολιτικές κατευθύνσεις της για τη νέα Επιτροπή, είναι ζωτικής σημασίας να αξιοποιήσει η Ευρώπη όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής και να ενισχύσει τη βιομηχανία και την ικανότητά της για καινοτομία, εντός ασφαλών και δεοντολογικών ορίων.

Η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία μετασχηματίζουν σημαντικά το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης. Σχεδόν δύο έτη αφότου η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία το 2018, οι δράσεις που προβλέπονται σε αυτό έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Για την προώθηση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη, με παράλληλη κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση των κινδύνων, υπό το πρίσμα της επιστολής αποστολής του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εργάζονται για την κατάρτιση μιας νέας στρατηγικής για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα στην ΕΕ.

Στους βασικούς τομείς προβληματισμού περιλαμβάνεται η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς για τις ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η προώθηση ενός χρηματοπιστωτικού τομέα που βασίζεται στα δεδομένα στην ΕΕ και, παράλληλα, η αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων και η εξασφάλιση πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ ώστε να καταστεί περισσότερο ευνοϊκό προς την καινοτομία και η ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση και η παράλληλη διαβούλευση σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, αποτελούν τα πρώτα βήματα για την εκπόνηση των πιθανών πρωτοβουλιών που εξετάζει η Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό.

Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε περαιτέρω διαβουλεύσεις σχετικά με άλλα θέματα στον τομέα αυτό κατά τους προσεχείς μήνες.