Χρηστικά

Διπλά βιβλία και με τον νόμο θα τηρούν οι επιχειρήσεις!


«Ηλεκτρονικός μπελάς» για επιχειρήσεις και λογιστές τα «ηλεκτρονικά βιβλία» που προωθεί η ΑΑΔΕ καθώς στην ουσία δεν καταργούνται τα «χάρτινα»

Σε «ηλεκτρονικό μπελά» για επιχειρήσεις λογιστές θα μετατραπούν τα «ηλεκτρονικά βιβλία» που προωθεί η ΑΑΔΕ καθώς, όπως αποδεικνύεται, δεν καταργούνται τα παραδοσιακά, τα «χάρτινα» βιβλία.

Χθες, 6 Σεπτεμβρίου, έληξε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της ΑΑΔΕ, για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και οι ενστάσεις που καταθέτουν λογιστές και φοροτεχνικοί είναι αρκετές.

Κατ΄ αρχήν αμφισβητούν τις «ευκολίες» που προβλέπει το σχέδιο, για την αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Αν υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι λάθος, τονίζει στις παρατηρήσεις της η Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας.

Όπως σημειώνει η Α.ΚΙ.Ο.Ε., «κακώς γίνεται λόγος για ηλεκτρονικά βιβλία συναλλαγών των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο για τα βιβλία, τα στοιχεία και τα αρχεία που οφείλει να τηρεί μια οντότητα καθορίζεται από τον νόμο 4308/2014».

Εξηγεί δε, ότι με την εφαρμογή αυτή δεν καθιερώνεται κάποιο βιβλίο λογιστικής απεικόνισης συναλλαγών που θα αντικαταστήσει τα προβλεπόμενα από ως άνω νόμο, αλλά καθιερώνεται επιπλέον τόσο η τήρηση μιας φορολογικής καταστάσεως συναλλαγών όσο και η συμφωνία των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που θα παράγονται από την εφαρμογή αυτή με όσα προβλέπονται από τον ΚΦΠΑ, τον ΚΦΕ και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

Σχετικά με την επισήμανσης της ΑΑΔΕ, ότι  με την υλοποίηση του σχεδίου, η επιχείρηση (είτε με απλογραφικά, είτε με διπλογραφικά βιβλία) θα βλέπει έτοιμη και προσυμπληρωμένη την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, καθώς και την δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το μόνο που θα μένει είναι η υποβολή τους και η καταβολή των σχετικών φόρων, η Α.ΚΙ.Ο.Ε. παρατηρεί ότι τίποτε δεν είναι πιο μακριά από την τρέχουσα πραγματικότητα.

Και εξηγεί πως, η εφαρμογή των λεγόμενων ηλεκτρονικών βιβλίων συνδέεται με φορολογικά παραστατικά αξίας, με τα οποία θα προσυμπληρώνονται οι δηλώσεις του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος.

Επομένως αφήνει εκτός παραστατικά εξόφλησης των συναλλαγών. Επιπλέον στην πράξη οι αγορές-δαπάνες των επιχειρήσεων ταξινομούνται σε αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, αγορές παγίων στοιχείων κ.λπ., ενώ τα έσοδα προέρχονται από πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπές πηγές.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα βιβλία και τα αρχεία που προβλέπει ο νόμος 4308/2014 προκειμένου να τεκμηριώνουν κατάλληλα τις σχετικές συναλλαγές τους, να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητά τους και να εκπληρώνουν σωστά τις υποχρεώσεις που επιβάλουν διάφοροι νόμοι.

Για παράδειγμα αναφέρει ότι οι παρακάτω εργασίες του λογιστή θα συνεχίσουν να γίνονται όπως και πριν γιατί η περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, όπως θα εμφανίζεται προσυμπληρωμένη, θα είναι εσφαλμένη. Οι ενέργειες που δεν θα σταματήσουν να γίνονται από τους λογιστές είναι:
Παραλαβή και  καταχώρηση πάσης φύσεως παραστατικών

  • Παραλαβή – καταχώρηση των τιμολογίων από ευρωπαϊκή ένωση και 
  • Αποστολή των σχετικών δηλώσεων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και intrastat 
  • Έλεγχος περιοδικής δηλώσεως ΦΠΑ, επειδή η κάθε δαπάνη δεν επιβαρύνεται με εκπιπτόμενο, κατά τον Ν 2859/2000, ΦΠΑ.
  • Έλεγχος δηλώσεων διάφορων παρακρατούμενων φόρων.
  • Έλεγχος στην φορολογία εισοδήματος σχετικά με την φορολογική εκπεσιμότητα της δαπάνης και την φορολογική αναγνώριση των εσόδων
  • Προσωρινές και μόνιμες διαφορές στο Ε3), σύμφωνα με τον Ν 4172/2013.

Λάθη και στο Ε3

Ομοίως εσφαλμένη θα είναι και η προσυμπληρωμένη δήλωση Ε3, τονίζει η Α.ΚΙ.Ο.Ε. Όπως αναφέρει, αυτό που θα προστεθεί ως επιπλέον εργασία στα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα είναι τελικά η συμφωνία-προσαρμογή της φορολογικής κατάστασης συναλλαγών (του ηλεκτρονικού βιβλίου δηλαδή) και των προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος με όσα ορίζει για τις δηλώσεις αυτές, ο κώδικας ΦΠΑ Ν 2859/2000), ο ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αλλά και οι σχετικές εφαρμοστικές εγκύκλιοι και αποφάσεις, καθώς και οι όποιες διοικητικές λύσεις.

Ωστόσο καταφανώς η εργασία αυτή δεν οδηγεί σε απλοποίηση διαδικασιών και μεθόδων για την πλευρά των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών λογιστών και ούτε είναι χωρίς επιπλέον κόστος. Επίσης σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά κατάργηση της σημερινής υποχρέωσης αποστολής καταστάσεων πελατών-προμηθευτών-λοιπών δαπανών. Το αντίθετο συμβαίνει γιατί οι ως άνω καταστάσεις θα υποβάλλονται πλέον ανά μήνα ή ανά τρίμηνο.

Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει η Α.ΚΙ.Ο.Ε., πως η διαδικασία των ηλεκτρονικών βιβλίων πριν εφαρμοσθεί υποχρεωτικά θα πρέπει να τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή για επαρκές χρονικό διάστημα, με δυνατότητες διορθώσεων, χωρίς κυρώσεις, των όποιων δεδομένων. Εκτιμούμε πως η περίοδος δοκιμαστικής εφαρμογής θα πρέπει να είναι ετήσια ώστε να δοκιμασθεί το σύστημα σε ένα πλήρη διαχειριστικό κύκλο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα