Χρηστικά

Διορθώνουν τα… αδιόρθωτα για τις e-δαπάνες!


Σε αλλαγές προβαίνει άρον-άρον το υπουργείο Οικονομικών, αλλά διατηρεί το όριο 30% επί του εισοδήματος

Σε διορθώσεις στο πλαίσιο συγκέντρωσης των e-δαπανών μέχρι το 30% του εισοδήματος προβαίνει άρον-άρον το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν αντιδράσεων που προκλήθηκαν, αλλά και των σχολίων που αναγράφονται στην πλατφόρμα της διαβούλευσης του φορολογικού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές της ΝΔ, αλλά και κυβερνητικά στελέχη πρότειναν στο υπουργείο Οικονομικών να μειωθεί το όριο συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων από το 30% του εισοδήματος, στο 20% ή 25%. Ωστόσο η απάντηση του ΥΠΟΙΚ είναι αρνητική, επειδή εκτιμά, ότι αν το όριο είναι μικρότερο, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του προϋπολογισμού για την είσπραξη επιπλέον εσόδων ύψους 557 εκατ. ευρώ, από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Το συγκεκριμένο ποσό εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί, με την αύξηση των δηλωμένων στην εφορία συναλλαγών των επαγγελματιών, λόγω της πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι το 2020 δεν καλύψουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των ηλεκτρονικών αγορών θα τους επιβληθεί φόρος 22% στη διαφορά μεταξύ των αποδείξεων που όφειλαν να συγκεντρώσουν και εκείνων που τελικά συγκέντρωσαν.

Παράδειγμα, εάν κάποιος έπρεπε να πραγματοποιήσει δαπάνες 5.000 ευρώ, αλλά δαπάνησε με ηλεκτρονικές αγορές το ποσό των 4.000 ευρώ του επιβάλλεται φόρος ύψους 220 ευρώ (1.000 Χ 22%).

Ωστόσο, επειδή οι πιέσεις είναι πολλές, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει κάποιες βελτιώσεις, σε επιμέρους θέματα όπως είναι: 

  • Οι διαζευγμένοι σύζυγοι. Με το ισχύον καθεστώς, για τον σύζυγο που καταβάλει διατροφή, δεν αναγνωρίζεται το ποσό της διατροφής, και θα υποχρεώνεται να συγκεντρώνει αποδείξεις για το 100% του εισοδήματός του, χωρίς την αφαίρεση της διατροφής. Δηλαδή αν έχει εισόδημα 30.000 ευρώ, και παρότι δίνει διατροφή 10.000 ευρώ, υποχρεώνεται να προβεί σε e-αγορές ύψους 9.000 ευρώ (30.000 Χ 30%). Ωστόσο, προτείνεται όπως το ποσό της διατροφής να αφαιρείται από το εισόδημα και ο υπολογισμός των e-δαπανών να γίνεται για το ποσό που απομένει. Στο παράδειγμά μας, να υποχρεωθεί ο φορολογούμενος να συγκεντρώσει αποδείξεις για το ποσό των 20.000 ευρώ, δηλαδή 6.000 ευρώ (20.000Χ30%)
  • Η πίεση που δημιουργεί στα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο για τη συγκέντρωση των αποδείξεων, στο 30% κάθε ένας. Βέβαια, τα ποσά που περισσεύουν από τον ένα σύζυγο μεταφέρονται στον άλλον, αλλά  δημιουργεί πρόβλημα και θα ωθεί σε υπερκατανάλωση.  Παράδειγμα: Ο σύζυγος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, άρα θα πρέπει να προβεί σε ηλεκτρονικές πληρωμές ύψους 4.500 ευρώ. Η σύζυγος έχει εισόδημα 10.000 ευρώ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δαπανά με «πλαστικό χρήμα» τουλάχιστον το ποσό των 3.000 ευρώ. Αθροιστικά το ζευγάρι θα πρέπει να πληρώνει με κάρτες το ποσό των 7.500 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η μείωση του ποσοστού των e-δαπανών, για τον έναν εκ των δύο συζύγων.

Οι δαπάνες για τα ακίνητα

Αλλαγές εξετάζονται και στο άρθρο του νομοσχεδίου που αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση των δαπανών της ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων. H ρύθμιση θα αφορά δαπάνες μόνον για παροχή υπηρεσιών και όχι για το κόστος υλικών και εξοπλισμού, ενώ η ισχύς της θα είναι μόνον για μια τριετία, και με ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 48.000 ευρώ.

Επίσης προβλέπεται ότι, όσοι κάνουν χρήση της διάταξης αυτής, για οσοδήποτε ποσό, θα χάσουν τη γνωστή πάγια, αυτόματη και χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση ποσοστού 5% από όλο το φορολογητέο εισόδημά τους εκ μισθωμάτων, επί έως και μια ολόκληρη επταετία, ήτοι μέχρι 31.12.2026.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει την κατάργηση του σχετικού περιορισμού και το ΥΠΟΙΚ μελετά να ισχύσουν και οι δύο απαλλαγές. Η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει και ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τη συγκεκριμένη διάταξη που ακυρώνει τη φορολογική έκπτωση των δαπανών της ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. 

Ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα από ακίνητα 24.000€ επικαλείται τιμολόγια τεχνικών, έτους 2020, ύψους 1.000€, για τα οποία θα δικαιούται επιστροφή 400€, και συγκεκριμένα 100€ ανά έτος. Αυτομάτως όμως θα χάσει την έκπτωση του αφορολογήτου 5% από το φορολογητέο εισόδημά του, ύψους 1.200 ευρώ ετησίως, με διαφορά φόρου 1.200 x 35% = 420€ + εισφορά αλληλεγγύης  (8.000€ x 2,2% + 4.000 X 5% =376€)   = 796€  x 7 έτη = 5.572€  !!! Μόνον αν επικαλεστεί τιμολόγια τουλάχιστον 14.000€ θα δικαιούται ισόποση επιστροφή 40% = 5.600€, αλλά σταδιακά σε 4 χρόνια.
 

Διαβάστε επίσης