Αγορές

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων την Τετάρτη


Ένα ακόμη «τεστ διαθέσεων» της χρηματαγοράς θα αποτελέσει η δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο επιτόκιο, το οποίο ήταν αρνητικό στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία (-0,08%).

Ο ΟΔΔΗΧ θα αντλήσει για λογαριασμό του Δημοσίου έως 600 εκατ. ευρώ. Τα 375 εκατ.  από τη δημοπρασία και επιπλέον μέχρι 225 εκατ. ευρώ από μη ανταγωνιστικές προσφορές ιδιωτών.

Φυσικά πρόσωπα μπορούν να αγοράσουν τρίμηνα έντοκα γραμμάτια ευρώ μέσω τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας, με  έναν  από  τους εξής τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι αυτή που θα διαμορφωθεί στη δημοπρασία. Οι εγγραφές θα γίνουν  από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου  έως και Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.
2. Μετά τη δημοπρασία, μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου μπορούν να εγγραφούν για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.
        
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και γίνεται μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.

Διαβάστε επίσης