Αγορές

Νέα έκδοση 3μηνων εντόκων με αρνητικό επιτόκιο


Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 488 εκατ. ευρώ από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,08%, ενώ στην προηγούμενη δημοπρασία διαμορφώθηκε στο -0,02%.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,22 φορές, έναντι 2,71 κατά την προηγούμενη δημοπρασία.