Αγορές

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων την 1η Απριλίου από τον ΟΔΔΗΧ


Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 375 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 2 Οκτωβρίου 2020.

Διαβάστε επίσης