Οικονομία

Διεθνής πιστοποίηση για την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ


Διεθνή πιστοποίηση ποιότητας με αρ. ΣΔΠ 6752/19 Πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου EQA HELLAS A.E.(ISO 9001:2015), για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, έλαβε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις 19 Ιανουαρίου 2019.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε. έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβαδίζει με τις Αρχές της Διοίκησης Ποιότητας, και με την καθημερινή του λειτουργία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρησή τους, αλλά και με την παροχή της αναγκαίας καθοδήγησης και υποστήριξης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ανακοίνωσης, τονίζει πως είναι δίπλα στον συνεπή φορολογούμενο και θα συνεχίσει τις δράσεις και τις ενέργειές της, για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του.