Χρηστικά

Δεν χαρίζονται όλα τα πρόστιμα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014!


Για ποιες περιπτώσεις η διαγραφή των προστίμων οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλουν αιτήσεις στην οικεία ΔΟΥ

Μόνο οι υπόχρεοι που υπέβαλαν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014, στο διάστημα από 21 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 γλιτώνουν τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ οι όσοι υπέβαλαν τις ΜΥΦ, μετά την 25η Ιανουαρίου, θα πρέπει να τα πληρώσουν.

Αυτό ξεκαθαρίζει η νέα εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δίνοντας έτσι ένα τέλος στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, η οποία όμως διαψεύδει τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, για γενική διαγραφή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014.

Παράλληλα η εγκύκλιος προβλέπει, πως ορισμένοι δικαιούχοι που πλήρωσαν τα σχετικά πρόστιμα, η διαγραφή τους δεν θα γίνει αυτόματα, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στην οικεία ΔΟΥ.

Η παράμετρος αυτή αφορά όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, είχαν ελεγχθεί και τους καταλογίστηκαν, μεταξύ των άλλων, και τα εν λόγω πρόστιμα. 

Για άλλους υπόχρεους, τα καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή αν δεν υπάρχουν, επιστρέφονται.

Σημειώνεται πάντως, ότι η διαγραφή των προστίμων, αφορά μόνο όσους υπέβαλαν συγκεντρωτικές στο διάστημα από 21 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 και όχι όσους υπέβαλαν τις συγκεντρωτικές του 2014, μετά την 25η Ιανουαρίου 2016.

Γιατί επιβλήθηκαν τα πρόστιμα

Το μπέρδεμα με τα πρόστιμα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 έγινε, λόγω της αλλαγής της διαδικασίας υποβολής τους.

Η χρήση 2014 ήταν η πρώτη χρονιά που οι επαγγελματίες υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, λόγω της δυσκολίας προσαρμογής στη νέα πλατφόρμα  και των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, χορηγήθηκαν αρκετές παρατάσεις στην αρχική προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή τους και η τελευταία έληξε στις 20 Ιανουαρίου 2016.

Επειδή τα προβλήματα συνεχίζονταν δόθηκε νέα παράταση, αλλά «σιωπηρή» έως τις 25 Ιανουαρίου 2016. Όμως η «σιωπηρή» δεν κυρώθηκε με νόμο. Οι επαγγελματίες έμειναν ήσυχοι ότι έγιναν αποδεκτές οι δηλώσεις τους, αλλά τυπικά ήταν εκπρόθεσμοι ή φαίνονται να μην έχουν υποβάλει.

Το περασμένο φθινόπωρο, που η ΑΑΔΕ ξεσκόνιζε όλες τις υποθέσεις του 2014, οι οποίες παραγράφονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μεταξύ άλλων εντόπισε και όσους δεν είχαν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις για τη συγκεκριμένη χρήση. Έτσι, καταλόγισε πρόστιμα ύψους 100 ευρώ, για κάθε τρίμηνο του 2014, ήτοι 400 ευρώ, σε κάθε υπόχρεο.

Όμως, επειδή τα πρόστιμα είναι διαφορετικά για το αρχείο των δαπανών και διαφορετικά για  το αρχείο των εσόδων, το σύνολο των προστίμων ανέρχεται σε 800 ευρώ για κάθε ΑΦΜ.

Η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4764/2020.
  2. Κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.
  3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται.
  4. Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142§1 του ν. 2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.).
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα