Επιχειρήσεις

BriQ Properties: Αύξηση 11% των εσόδων - Στα 4,4 εκατ. τα έσοδα από μισθώματα


Σε 4,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2023 τα έσοδα από μισθώματα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, το πρώτο εξάμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μίσθωση της επέκτασης του πρώτου κτιρίου Logistics (ΚΑΔ 1) που βρίσκεται στο Logistics Park της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην ετήσια αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μισθωτηρίων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 11%.

Παράλληλα, η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου αυξήθηκε σε 142,1 εκ.ατ ευρώ έναντι 136,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 η εταιρεία πραγματοποίησε 3,4 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 50% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BriQ Properties, 'Αννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «ο κύριος στόχος της Εταιρείας για το 2024 είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. όπως δημοσιεύθηκε την 23.02.2023. Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με την προσθήκη δεύτερου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ 2) επιφάνειας 19.236 τ.μ. στοLogistics Park του Ασπρόπυργου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στο 3ο τρίμηνο του 2024, την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο και την κατασκευή ενός νέου ακινήτου γραφείων επιφάνειας 2.424 τ.μ. με πιστοποίηση LEED επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα. Παράλληλα, προσπαθούμε να διαχειριστούμε ορθά την μεγάλη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού που μειώνει την τελική απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Briq