Οικονομία

Αυξήθηκε 10,1% ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο


Τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, τον Ιανουάριο, έκανε γνωστή η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη τους, με βάση στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 10,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, μείωση 16,1%.
  • Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουάριο 2019, παρουσίασε αύξηση 8,4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, μείωση 14,3%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 3,4%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 3,3%.