Επιχειρήσεις

Αυξήθηκαν 65% τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties το 2021


Σε 6,064 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2021 έναντι 3,681κατ. ευρώ της περυσινής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 65%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από νέες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα των logistics.

Στα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για τη χρήση 2021 περιλαμβάνεται μείωση 877.000 ευρώ λόγω των μέτρων για τον Covid-19 έναντι αντίστοιχης μείωσης 954.000 ευρώ στη χρήση 2020. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.12.2021 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής : 49% σε κτίρια logistics, 29% σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ακίνητα του Ομίλου περιλάμβαναν 27 ακίνητα συνολικής αξίας 122,017 εκατ. ευρώ έναντι 28 ακίνητων αξίας 106,186 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 (αύξηση 15% σε αξία).

Επίσης, ο Όμιλος προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 12,328 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλάμβαναν 7,381 εκατ. ευρώ επενδύσεις στον τομέα των logistics, 3,234 εκατ. ευρώ στον τομέα των γραφείων και 1,455 εκατ. ευρώ στον ξενοδοχειακό τομέα.

Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των ακινήτων του σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 4,431 εκατ. ευρώ έναντι 416.000 ευρώ στη χρήση 2020. Από τα 4,431 εκατ. ευρώ, ποσό 2,611 εκατ. ευρώ αφορά τον τομέα των logistics.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε 4,209 εκατ. ευρώ έναντι 2,249 εκατ. ευρώ το 2020. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 129% σε 3,993 εκατ. ευρώ έναντι 1,742 εκατ. ευρώ το 2020. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,865 εκατ. ευρώ έναντι 1,654 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 89,259 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,52 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 2,37 ευρώ ανά μετοχή της 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 4,277 εκατ. ευρώ έναντι 2,067 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020. Την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε 30,153 εκατ. ευρώ έναντι 18,313 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα