Οικονομία

Αυξάνονται οι αποπληθωριστικές πιέσεις και στη Γαλλία


Σε χαμηλό 16 μηνών

Ενδεικτικές είναι οι αποπληθωριστικές πιέσεις και στην Γαλλία καθώς ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε σε χαμηλό 16 μηνών για το σύνολο του 2015. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών, εξαιρουμένων των κλάδων της ενέργειας και των τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 0,4%.

Στο 0,4% ανήλθε και ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Tα στοιχεία για τη Γαλλία δημοσιεύθηκαν μία ημέρα μετά το αντίστοιχα της Γερμανίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 0,3% έναντι 0,4% τον προηγούμενο μήνα.