Media

Αττικές Εκδόσεις: Εξαγορά της Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.


Την εξαγορά 153.430 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 33,5% στη θυγατρική της εταιρεία ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας NATRONA HOLDINGS LTD ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

Μετά την ως άνω εξαγορά, η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ κατέχει πλέον το 100% της ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ. 

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00 ευρώ), χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Διαβάστε επίσης