Οικονομία

Αποπληθωρισμός 1,5% τον Μάρτιο


Σε τροχιά αποπληθωρισμού κινήθηκε για 37ο συνεχόμενο μήνα η ελληνική οικονομία τον Μάρτιο του 2016, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο -1,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η εξέλιξη του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου 2016, έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του µηνός Μαρτίου 2016, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2015 προκύπτει µείωση 1,5%, έναντι µείωσης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον µήνα Μάρτιο 2016 σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2016, παρουσίασε αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 2,4%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015 παρουσίασε µείωση 1,4%, έναντι µείωσης 1,6%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο.

I. Σύγκριση Μαρτίου 2016 µε Φεβρουάριο 2016 

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 1,3% τον µήνα Μάρτιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Φεβρουαρίου 2016, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές των δεικτών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 22,6% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω επαναφοράς µέρους των τιµών των ειδών ένδυσης και υπόδησης στα επίπεδα πριν από τις γενικές χειµερινές εκπτώσεις.

β) Κατά 0,4% της οµάδας «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στο πετρέλαιο θέρµανσης.

γ) Κατά 2,3% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω επαναφοράς των τιµών στα επίπεδα πριν από τις γενικές χειµερινές εκπτώσεις.

δ) Κατά 1,1% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη) και στα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο.

ε) Κατά 0,8% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας και επαναφοράς των προσωπικών ειδών στα επίπεδα πριν από τις γενικές χειµερινές εκπτώσεις.

2. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,4% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στο αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια, νωπά φρούτα και στα νωπά λαχανικά. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στο ελαιόλαδο.

β) Κατά 0,3% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω µείωσης των τιµών στα αλκοολούχα ποτά (µη σερβιριζόµενα)

Σύγκριση Μαρτίου 2016 με Μάρτιο 2015

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 1,5% τον μήνα Μάρτιο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2015, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες μεταβολές:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,4% της ομάδας "Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά", λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, γιαούρτι και στα τυριά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στο ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι, ψάρια γενικά, έλαια και λίπη, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί, πατάτες, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα και στον καφέ-κακάο-τσάι.

β) Κατά 5,2% της ομάδας "Ένδυση και υπόδηση", λόγω μείωσης των τιμών των ειδών ένδυσης και υπόδησης.

γ) Κατά 4,9% της ομάδας "Στέγαση", λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ενοίκια κατοικιών, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα στερεά καύσιμα.

δ) Κατά 1,2% της ομάδας "Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες", λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης.

ε) Κατά 4,9% της ομάδας "Μεταφορές", λόγω μείωσης κυρίως στις τιμές αγοράς αυτοκινήτων, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), πετρέλαιο κίνησης, άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς και στις συνδυασμένες μεταφορές επιβατών. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, οδικές μεταφορές επιβατών και στις εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόμετρων.

στ) Κατά 2,0% της ομάδας "Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες", λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές, είδη για παιχνίδια και αθλητισμό, παιχνίδια και χόμπι και στις εφημερίδες-βιβλία-χαρτικά είδη.

ζ) Κατά 1,3% της ομάδας "Εκπαίδευση", λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

η) Κατά 2,6% της ομάδας "Άλλα αγαθά και υπηρεσίες", λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα κουρεία- κομμωτήρια-είδη ατομικής φροντίδας, προσωπικά είδη και στην ασφάλιση οχημάτων.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών :

α) Κατά 1,1% της ομάδας "Αλκοολούχα ποτά και καπνός", λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

β) Κατά 3,6% της ομάδας "Υγεία", λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα και στις κλινικές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στις ιατρικές, οδοντιατρικές και

παραϊατρικές υπηρεσίες.

γ) Κατά 2,6% της ομάδας "Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια", λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία.

O Eναρμονισμένος δείκτης

Ο Εναρµονισµένoς ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) του µηνός Μαρτίου 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2015 παρουσίασε µείωση 0,7%, έναντι µείωσης 1,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Εν∆ΤΚ κατά τον µήνα Μάρτιο 2016 σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2016 παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 1,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος Εν∆ΤΚ του δωδεκαµήνου Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015 παρουσίασε µείωση 0,6%, έναντι µείωσης 1,6%, που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις