Επιχειρήσεις

ΕΥΑΘ: Κέρδη -19% με σταθερό τζίρο


Οριακή κάμψη του κύκλου εργασιών και μείωση της κερδοφορίας κατά 19% εμφανίζει  η ΕΥΑΘ στον ισολογισμό της χρήσης 2020. Τα βασικά μεγέθη επηρεάστηκαν από τη μείωση της βιομηχανικής και επαγγελματικής κατανάλωσης νερού εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας και από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 71.9 εκατ. ευρώ έναντι € 72,7 της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας πτώση 1,1 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής και επαγγελματικής κατανάλωσης, όπως αναφέρει εταιρεία σε ανακοίνωση της.

Τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν από € 29,07 σε  27,62 (-5%). Η διαφορά αυτή προέκυψε κυρίως από τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία ήταν αυξημένη πέρυσι επειδή η ΔΕΗ μείωσε την έκπτωση συνέπειας (από 15% σε 5%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα  16,7 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. στηνπροηγούμενη χρήση, σημειώνοντας πτώση 19%.

Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν επίσης κατά 19% και ανήλθαν σε 11,87 εκατ. ευρώ (από 14,66 εκατ. το 2019) .

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα  81,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 185,4 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο της χρήσης.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΕΥΑΠΣ