Πολιτική

Από τη γένεση της οικονομίας της αγοράς στο νεοφιλελευθερισμό


Σεμινάριο με θέμα «Από τη γένεση της οικονομίας της αγοράς στο νεοφιλελευθερισμό», διοργανώνει σήμερα στις 6:00 το απόγευμα το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, ΕΝΑ.

Ο κλασικός φιλελευθερισμός αναδύθηκε ως αποτέλεσμα της διάρρηξης του φεουδαλικού παρελθόντος της Δυτικής Ευρώπης και δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα από την ανάδυση της κοινωνίας της αγοράς και τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Έτσι, κάθε του φάση συνδέθηκε και συνεχίζει να συνδέεται με τις μεταλλαγές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Ο νεοφιλελευθερισμός, το ανώτατο, φαινομενικά, στάδιο της φιλελεύθερης αντίληψης, παρότι δε συνιστά σύστημα οικονομικής σκέψης αντιπροσωπεύει με περισσή ενάργεια την άρρηκτη αυτή σύνδεση.

Την παραπάνω προβληματική θα αναπτύξει ο Μανόλης Μανιούδης, διδάκτορας Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τίτλο «Από τη γένεση της οικονομίας της αγοράς στο νεοφιλελευθερισμό», σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 στις 18.00, στον χώρο του (Ζαλοκώστα 8, Αθήνα - 2ος όροφος).

Διαβάστε επίσης