Οικονομία

Άντλησε 813 εκατ. ευρώ ο ΟΔΔΗΧ στη δεύτερη μεταμνημονιακή έκδοση εντόκων


Τα 813 εκατ. ευρώ έφτασε η άντληση του Δημοσίου, κατά την δεύτερη έκδοση ετήσιων εντόκων γραμματίων, μετά το πέρας των μνημονίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η απόδοση βρέθηκε στο 1,09%, όσο και στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση του Σεπτεμβρίου, με την ζήτηση να είναι σχετικά υψηλή και το επιτόκιο δανεισμού να παραμένει σταθερό.

Παράλληλα, ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,53 από 1,44 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Η 14η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους, έχει οριστεί ως ημερομηνία διακανονισμού.