Χρηστικά

Άνοιξε η πλατφόρμα των απολύσεων στην ΕΡΓΑΝΗ!


Η εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας επανήλθε στην... κανονικότητα και δέχεται το Έντυπο Ε6 (καταγγελίες συμβάσεων εργασίας)

Ξεμπλόκαραν οι απολύσεις καθώς, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, το υπουργείο Εργασίας έθεσε σε ξανά σε λειτουργία την εφαρμογή που δέχεται την υποβολή του εντύπου Ε6, το οποίο αφορά στην καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Αρχίζει έτσι η δύσκολη «κανονικότητα» για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που βλέπουν μπροστά τους τον εφιάλτη της απόλυσης, καθώς το υπουργείο Εργασίας φρόντισε, με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να άρει την απαγόρευση απολύσεων, η οποία υπήρχε στην ΠΝΠ του Μαρτίου.

Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής όσοι επιχειρούσαν να μπουν στην ΕΡΓΑΝΗ για να υποβάλουν το έντυπο Ε6 για απολύσεις προσωπικού, τους έβγαζε το μήνυμα ότι «ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή». Πλέον η υποβολή του Ε6 γίνεται κανονικά και όπως προκύτπει από τα πρώτα στοιχεία, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα μπορούν να προβαίνουν σε απολύσεις προσωπικού, όσες επιχειρήσεις έχουν τεθεί σε κανονική επαναλειτουργία, από τις 4, τις 11 ή τις 18 Μαΐου και δεν έχουν θέσει σε αναστολή σύμβασης ούτε έναν εργαζόμενο.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απόλυτη αφωνία της ΓΣΕΕ, για την καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεθεμελιώνει τις εργασιακές σχέσεις, καθώς δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Σημειώνεται ότι από τις ΠΝΠ, τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους προκύπτει ότι μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που παρέμεναν κλειστές με κρατική απόφαση, δεν υπάρχει απαγόρευση απολύσεων ούτε κάποιος όρος ή ρήτρα διατήρησης των ίδιων θέσεων ή των ίδιων όρων εργασίας.

Παράδειγμα, τα εμπορικά καταστήματα που άνοιξαν από τις 4 Μαΐου, μπορούν να προβαίνουν σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας όπως επίσης, τα εμπορικά κέντρα και γενικά όλες οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν χωρίς να έχουν θέσει σε αναστολή τους εργαζόμενους.

Ξεκινά, δηλαδή, το πογκρόμ των απολύσεων, το οποίο όλοι φοβούνται και προαναγγέλλει ο ΣΕΒ, κάνοντας λόγο για 580.000 νέους ανέργους λόγω της κρίσης!

Το νέο πλαίσιο των απολύσεων

Όπως έχει γράψει το Σin, η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίζει ότι οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν κι εφόσον δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης των αναστολών, αν δηλαδή ανακαλέσουν το 100% του προσωπικού τους σε ενεργή απασχόληση, μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις, με βάση τις  κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Αυτό δεν ισχύει, αν κάνουν χρήση του μέτρου του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, δηλαδή της εκ περιτροπής απασχόλησης. Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας προβλέπει για το συγκεκριμένο ζήτημα:
1. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, εμπίπτουν στις διατάξεις της με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 ΚΥΑ, που αφορούν, τόσο την απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους και, πάντως, μέχρι την 31η Μαΐου 2020, όσο και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες από το χρόνο λήξης της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας.
2. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις-εργοδότες δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους και, συνεπώς, προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων τους, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της με αριθμ. οικ.17788/346/8-5-2020 ΚΥΑ, που αφορούν, τόσο την απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας και, πάντως, μέχρι την 31η Μαΐου 2020, όσο και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες από το χρόνο λήξης της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας.
Συνεπώς, αυτές οι επιχειρήσεις-εργοδότες εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ποιοι γλιτώνουν προσωρινά τις απολύσεις

Επίσης η εγκύκλιος προβλέπει τα ακόλουθα:

  • Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους και δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάιο: Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατείνεται η  αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της παράτασης της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους με καταγγελία σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελιών, αυτές είναι άκυρες.
  • Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους:  Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών και να προβούν σε οριστική ανάκληση τουλάχιστον για το 40% αυτών. Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών δύναται να είναι κατ' ανώτατο όριο 30 ημέρες και μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Εάν υπερβούν το  ποσοστό αυτό, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.
  • Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν τόσο την απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους για το χρονικό διάστημα παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας και πάντως μέχρι 31η Μαΐου 2020, όσο και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες από τον χρόνο λήξης της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας.
  • Στον αντίποδα, σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που είχαν κατά την 21η Μαρτίου 2020 για 45 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα