Χρηστικά

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις - Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα


Η διόρθωση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον όμως η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έγκαιρα

Χωρίς πρόστιμα μπορούν να διορθώσουν τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις, εφόσον υποβάλουν τις τροποποιητικές, έως την 30η Ιουνίου.

Η ΑΑΔΕ έθεσε σήμερα, 27 Μαΐου, σε λειτουργία την πλατφόρμα  για τις τροποποιητικές φυσικών προσώπων για τους φορολογούμενους που διαπίστωσαν εκ των υστέρων, ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων, Ε1, Ε2 και Ε3, είτε συμπλήρωσαν λάθος κωδικό ή λάθος ποσά.

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η διόρθωση γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον όμως η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έγκαιρα, ενώ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές προβλέπονται πρόστιμα ύψους 100, 200 ή 500 ευρώ.

Ειδικότερα, «αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα».

Αυτό σημαίνει ότι για φέτος, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη στις υποβληθείσες δηλώσεις τους, έχουν περιθώριο να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, έως την 30η Ιουνίου 2022, που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Αν η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παραταθεί, θα παραταθεί αντίστοιχα και ο χρόνος υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.

Μετά την τροποποιητική, θα γίνει νέα εκκαθάριση και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της οφειλής ή της επιστροφής φόρου.

Οι φορολογούμενοι, που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, μετά τη 30η Ιουνίου, τότε ενδεχομένως επιβαρυνθούν με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Τι συμβαίνει με τα πρόστιμα

Αναφορικά με τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τροποποιητικές εντός της προθεσμίας υποβολής των αρχικών φορολογικών δηλώσεων, μέχρι την 30η Ιουνίου, δεν έχουν καμία επιβάρυνση, ακόμη και αν δηλώσουν υψηλότερο εισόδημα από εκείνο που δήλωσαν στην αρχική.
  • Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, (μετά την 30η Ιουνίου) από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.
  • Σε περίπτωση λάθους, από το οποίο προκύπτει, πως ο φόρος που προκύπτει από την τροποποιητική είναι υψηλότερος των 100 ευρώ, τότε καταλογίζεται και το πρόστιμο των 100 ευρώ, πέρα από τον υψηλότερο φόρο εισοδήματος που θα βεβαιωθεί.

Δεν επιβάλλονται αν...

Πάντως για μια σειρά διορθωτικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα, ακόμη και αν οι τροποποιητικές υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο.
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
  • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
  • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα