Χρηστικά

Αναζήτηση φοροφυγάδων με κάθε μέσο από την ΑΑΔΕ!


Εφοριακοί ψάχνουν Facebook, Instagram, tik tok, εφημερίδες, site για απόδειξη πλούτου που δεν δηλώνεται στην Εφορία

Ακόμη και μέσω  Facebook, Instagram, tik tok, εφημερίδες, site θα αναζητούν φοροφυγάδες οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, πέραν των διασταυρώσεων που διενεργούν τα αρμόδια ελεγκτικά τμήματα.

Στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ αναζητεί φορολογούμενους που είτε διαπράττουν φοροδιαφυγή είτε δεν αποπληρώνουν τους φόρους που τους έχουν βεβαιωθεί.

Για τον εντοπισμό τους και την εκκίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών εναντίον τους, η ΑΑΔΕ δίνει εντολές για τη διενέργεια διασταυρώσεων τόσο των στοιχείων που υπάρχουν στο Taxisnet ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε αρχεία τρίτων, ιδιωτικών φορέων, ξένων κρατών, καθώς και καταγγελιών ή δημοσιευμάτων στις εφημερίδες, στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι μεταξύ άλλων «η επιλογή της κατηγορίας φορολογούμενων πραγματοποιείται στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελιών φορολογούμενων ή/ και δημοσιευμάτων στον Τύπο ή κατόπιν αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης».

Στόχος της όλης διαδικασίας είναι ο εντοπισμός επιλεγμένων κατηγοριών μη συμμορφούμενων φορολογούμενων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Αυτό προϋποθέτει τη λήψη αρχείων από τα αρμόδια Τμήματα της φορολογικής αρχής  Δ.Φ.Σ., που έχουν αξιολογηθεί μέσω κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και αφορούν μη συμμορφούμενους φορολογούμενους στις αντίστοιχες φορολογίες, όπως Φ.Π.Α., Ε9, αναδρομικές αποδοχές, φορολογία εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων.

Συγχρόνως, προβλέπεται η διενέργεια ειδικά επιλεγμένων διασταυρώσεων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτων φορέων και λοιπών πηγών για την ανάδειξη υποθέσεων προς συμμόρφωση, με στόχο:

  • Τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων φορολογούμενων που αποσκοπεί στην εθελοντική τους συμμόρφωση, πριν την επιβολή κυρώσεων.
  • Τον εντοπισμό μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης με τη συνδρομή πληροφοριών που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτοι φορείς και λοιπές πηγές. 

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναζήτησης επιλεγμένων κατηγοριών φορολογουμένων μη συμμορφούμενων κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων που αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ σε συνδυασμό με δεδομένα που παρέχονται από τρίτες πηγές, με σκοπό την υπενθύμιση εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Όταν ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις και οριστικοποιηθεί το αρχείο των «απείθαρχων» φορολογουμένων, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει και τους αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, κοινοποιείται ο κατάλογος των «απείθαρχων» φορολογούμενων στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για «περαιτέρω ενέργειες».

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η οικειοθελής συμμόρφωση των φορολογουμένων ταυτόχρονα με την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα