Επιχειρήσεις

Ανασταλτικός παράγων κοινωνικής ευημερίας η διεύρυνση ιδ. δαπανών υγείας


Η σύνταξη παραμένει η κυριότερη πηγή εισοδήματος για περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά, παρά τις επί μέρους περικοπές, λαμβάνοντας θέση υποκατάστατου κοινωνικής προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ο δείκτης φτώχειας θα ανερχόταν στο 52,9% του πληθυσμού σύμφωνα με έρευνα του  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-  Δεκέμβριος 2017 που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1.006 νοικοκυριών, το χρονικό διάστημα 15-21 Νοεμβρίου.  Η οικονομία σταθεροποιείται, η έρευνα από την άλλη εντοπίζει χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, ενώ ένα στα 4 νοικοκυριά αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

Εστιάζοντας κυρίως στην υγεία, σύμφωνα με την έρευνα διευρύνεται ο αριθμός νοικοκυριών που δήλωσε ότι αύξησε την ιδιωτική δαπάνη για υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη (4η συνεχή χρονιά) και τη θέρμανση. 

Αυτό το εύρημα αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης του νεοσύστατου προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο σύνολο του πληθυσμού καθώς και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τις δημόσιες δομές υγείας.

Η τάση αυτή διεύρυνσης της ιδιωτικής δαπάνης για την εξασφάλιση αγαθών κοινωνικού χαρακτήρα (υγεία, θέρμανση) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνική ευημερία εν γένει.

Το 47,8% των νοικοκυριών δήλωσε ότι ανέβαλλε ή καθυστέρησε να λάβει ιατρικές συμβουλές και θεραπεία λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Αλλα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι το 34,2% των νοικοκυριών  έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Το 62,4% των νοικοκυριών είχε μείωση των εισοδημάτων το 2017 σε σχέση με το 2016.Υπήρξε διεύρυνση της ανισότητας υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων, ενώ μόνο το 3,1% του πληθυσμού καταφέρνει να αποταμιεύσει. Το 14,6% των νοικοκυριών δηλώνει πως τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες .Το 61,1% αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να εξασφαλίσουν τα της επιβίωση τους.

Αρνητικές είναι τέλος οι προσδοκίες των νοικοκυριών 63,6% για το 2017, αναμένοντας επιδείνωση, ενώ, για το 2016 το ποσοστό ήταν 73,5%.