Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Στοιχεία για τις ειδικές μονάδες αγωγής και εκπαίδευσης


Γνωστοποιήθηκαν σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία- Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια- Ειδικά Λύκεια- Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια- Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).

Σε 297 ανήλθαν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2017/18, έναντι 296 το σχολικό έτος 2016/2017. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξήθηκαν, φτάνοντας τις 188 έναντι 161 το σχολικό έτος 2016/2017.

Επίσης στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017.
  • Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών, 67% ήταν  οι άρρενες μαθητές και  33% οι θήλεις.
  • Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση (ποσοστό 35,6%) και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός (ποσοστό 30,6%).
  • Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές το σχολικό έτος 2017/2018, Η αναλογία αυτή ήταν 1 προς 2,76 για το σχολικό έτος 2016/2017. 
  • Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17%.
Διαβάστε επίσης