Τράπεζες

Alpha Bank: Αίτημα κρατικής εγγύησης για τιτλοποιήσεις 7,6 δισ.


Αίτηση υπαγωγής  στο πρόγραμμα  «Ηρακλής» τιτλοποιούμενου χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων της υπέβαλε η Alpha Bank, προκειμένου να λάβει κρατικές εγγυήσεις για την υλοποίηση του project.

Η αίτηση αφορά χαρτοφυλάκιο δανείων συνολικού ποσού 7,6 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνεται στο project Galaxy.

Πρόκειται για δάνεια που έχουν δοθεί μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ξεχωριστές αιτήσεις θα υποβληθούν  για τα άλλα δύο χαρτοφυλάκια ΝΡΕs,  συνολικού ποσού 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνονται επίσης στο “Galaxy”.

Επιδιώκοντας να προχωρήσουν γρήγορα οι τιτλοποιήσεις, η τράπεζα συνεχίζει τις  συζητήσεις με τους 4 υποψήφιους επενδυτές της sort list.

 

Διαβάστε επίσης