Επιχειρήσεις

Allianz SE: Οι G20 κάνουν στροφή προς την καθαρή ενέργεια


Η Γερμανία έτοιμη για μεταβολές στο κλάδο των ΑΠΕ χωρίς κόστος

 Επενδυτικά κονδύλια ύψους επτακοσίων δέκα δισεκ. δολαρίων  δεσμεύτηκαν να ρίξουν οι χώρες των G20 στο κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2035. Η δέσμευση αυτή δεν μεταφράζεται με αύξηση των επενδύσεων στο τομέα της ενέργειας αλλά με μία στροφή των επενδυτικών κονδυλίων προς την τομέα της καθαρής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο Παρίσι στην διάρκεια της Συνόδου για το κλίμα με στόχο να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και επίσης να μειώσουν τις επενδύσεις σε άνθρακα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την βελτίωση της υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού, για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της οικονομίας.

Μέχρι σήμερα οι παγκόσμιες δαπάνες διαμορφώνονται στα 1,6 τρισεκ. δολάρια το χρόνο. 

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Allianz σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενέργειας και Πολιτικής του Κλίματος, η μετάβαση της Γερμανίας στο νέο καθεστώς δεν θα έχει κόστος.

Η ίδια μελέτη διαπιστώνει ότι στις ΗΠΑ, ο κλάδος της ενέργειας σχεδιάζει να συμβάλλει στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 80% συγκριτικά με το 1990, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική.

Στο ίδιο μήκος με την Γερμανία, που σημαίνει, στοχευμένες μεταβολές χωρίς κόστος.