Οικονομία

Αλλαγές στη διάθεση προϊόντων από αποσταγματοποιούς


Η δυνατότητα νόμιμης διάθεσης παραστατικών για τα προϊόντα απόσταξης παρέχεται στους διήμερους αποσταγματοποιούς, μαζί με τη δήλωση των αποθεμάτων τους.

Τα παραπάνω αναφέρει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, κατά την οποία σημειώνεται ότι ακόμη κι αν κάποιοι κατέχουν ποσότητες και δεν είναι νόμιμοι αποσταγματοποιοί μπορούν να τις δηλώσουν και να τις διαθέσουν νόμιμα.

Παράλληλα, τονίζεται πως όσοι έχουν προς διάθεση χύμα προϊόντα, με τη νέα ρύθμιση οφείλουν να έχουν σε ευκρινές σημείο έγγραφο με την ταυτότητα προέλευσης αυτών των προϊόντων.