Ελλάδα

639 προσλήψεις στις φυλακές


Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων   θα προσληφθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την κάλυψη αναγκών στα σωφρονιστικά καταστήματα (φυλακές)

Συνολικά θα γίνουν  639 προσλήψεις επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Θα προσληφθούν 438 άτομα ως προσωπικό ασφαλείας, 79 γιατροί και νοσηλευτές, 5 ψυχολόγοι, 7 κοινωνιολόγοι,18 άτομα ως τεχνικό προσωπικό και 53 διοικητικοί.

Η διαδικασία επιλογής έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η τελική επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από τον ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την πρόσληψη νέου προσωπικού αναμένεται βελτίωση της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος.