Επιχειρήσεις

Υποχρεωμένοι ή όχι οι δανειολήπτες να ασφαλίζονται στη τράπεζα;


‘Τελεία’ δεν έχει μπει ακόμα στο θέμα της προσέγγισης του δανειολήπτη να ασφαλιστεί στην τράπεζα για λάβει το δάνειο σύμφωνα με κύκλους της ασφαλιστικής αγοράς. Οι τράπεζες συνεχίσουν να πιέζουν ή να δίνουν ασαφείς πληροφορίες στο θέμα της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης των δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες τονίζουν δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται καθ’ υπόδειξη της τράπεζας, ασφαλίζονται, υποστηρίζουν καθώς ο πελάτης δεν γνωρίζει και η τράπεζα βρίσκεται σε θέση ισχύος κατά την χορήγηση του δανείου.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος:

-    Με την δανειακή σύμβαση ο δανειολήπτης δεν δεσμεύεται να ασφαλιστεί σε ασφαλιστική εταιρεία που συνεργάζεται με την τράπεζα.
-    Ο δανειολήπτης δικαιούνται να προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που επιλέγει αρκεί οι όροι του συμβολαίου να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως και να συνεργάζεται με τον ασφαλιστή που επιλέγει.
-    Η τράπεζα δεν επιτρέπεται να στείλει τον πελάτη σε δικό της ασφαλιστή.
-    Οι τράπεζες δεν έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών για την εξόφληση του ασφαλίστρου.

Το θέμα των αθέμιτων πρακτικών των τραπεζών έχει τεθεί υπό συζήτηση πολλές φορές από Ενώσεις και Σωματεία, δεν έχει δοθεί ακόμα λύση και βάσει αυτών θα ξανά ανοίξει μέσα στο 2018.

Ελ. Ε