Ελλάδα

Υπερψηφίστηκε ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τους σιδηρόδρομους


Ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τον εκσυγχρονισμό των σιδηρόδρομων.

Η Ρυθμιστική αρχή σιδηρόδρομων τονίζει σε ανακοίνωση της οτί πρόκειται για μέτρα τα οποία έχουν ως σκοπό να καταστήσουν το τραίνο εξίσου βολικό και προτιμητέο σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς.

 Περιλαμβάνει ένα σύνολο έξι νομοθετικών κειμένων που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης των σιδηρόδρομων (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Χώρος), στην βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης, καθώς και στην παροχή περισσότερο δυνατοτήτων για τον επιβάτη όσον αφορά τη ψυχαγωγία και τη σίτιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Δεν πρόκειται για ένα κανονισμό που υποχρεούται να ψηφίσει η χώρα μας ως κράτος μέλος της Ε.Ε., αλλά για μία βασική πρόταση που προσφέρει η Κομισιόν  στα κράτη μέλη για τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου τους.

Με το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο ενισχύεται ιδιαίτερα ο ρόλος της ΡΑΣ, μέσω της  βελτίωσης της τεχνολογίας της και του εκσυγχρονισμού του ρόλου της. Με αυτό τον τρόπο να ενισχύεται το  αίσθημα ασφάλειας που παρέχουν οι σιδηρόδρομοι.

Συγκεκριμένα η ΡΑΣ, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

Διαλειτουργικότητα
• Συμμετέχει στην αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση κάθε Τεχνικής Προδιαγραφής Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ),
• Αποφασίζει το αν τα υποσυστήματα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, ενέργειας και υποδομής είναι κατάλληλα για να τεθούν σε λειτουργία
• Εποπτεύει στο έδαφός της, τη συμμόρφωση με τα στοιχεία διαλειτουργικότητας,
• Εγκρίνει, ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί εγκρίσεις σε οχήματα για διάθεση στην ελληνική αγορά,
• Υποστηρίζει τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων κατά την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση εγκρίσεων για τη διάθεση οχημάτων στην αγορά,
• Συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων,
• Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων και χορηγεί Ευρωπαϊκό Αριθμό Οχήματος (ΕΑΟ),
• Γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων, προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για θέματα που αφορούν την εξαίρεση υποδομής και οχημάτων για ιστορική, τοπική ή τουριστική χρήση, τη θέσπιση και κοινοποίηση Εθνικών Κανόνων, τη διενέργεια συμπληρωματικών ελέγχων για δομικά υποσυστήματα που δεν πληρούν τις κείμενες διατάξεις, κ.α.

Ασφάλεια
• δημιουργείται οργανισμός που θα φροντίζει για  την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των διαδρομών ο οποίος θα ονομάζεται Εθνική Αρχή Ασφαλείας,
• Επεξεργάζεται και αποφασίζει για την έκδοση ή μη ενιαίων πιστοποιητικών ασφαλείας σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
• Υποστηρίζει τον Οργανισμό κατά την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση ενιαίων πιστοποιητικών ασφαλείας,
• Χορηγεί έγκριση ασφάλειας στον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ)
• Διασφαλίζει πρόσβαση στις υπηρεσίες κατάρτισης για μηχανοδηγούς και προσωπικό αμαξοστοιχιών, σύμφωνα με το ν. 3911/11, των ΤΠΔ και των εθνικών κανόνων,
• Καθορίζει τη διαδικασία για την πιστοποίηση του προσωπικού που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας,
• Εγκρίνει, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί πιστοποιητικά στους Υπεύθυνους για την Συντήρηση Φορείς,
• Παρακολουθεί, προωθεί και, όπου απαιτείται, επιβάλει και επικαιροποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εθνικών κανόνων,
• Εποπτεύει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το διαχειριστή υποδομής
• Εκδίδει, ανανεώνει, τροποποιεί, και ανακαλεί τις ευρωπαϊκές άδειες μηχανοδηγών,
• Συγκεντρώνει πληροφορίες για τους Κοινούς Δείκτες Ασφαλείας
• Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα έπειτα από συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδει η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ»
• Δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στο Διαχειριστή Υποδομής, στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στον Υπεύθυνο Φορέα Συντήρησης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της και μετά από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων.

Αγορά
•Φροντίζει για την ορθή λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν επιβάλλονται διακρίσεις σε θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις του διαχειριστή υποδομής ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, σχετικά με:
• τη πρόσβαση στην υποδομή και στις εγκαταστάσεις υπηρεσιών
• τη διαδικασία κατανομής χωρητικότητας
• το σύστημα χρέωσης για την πρόσβαση στην υποδομή, στις εγκαταστάσεις υπηρεσιών καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες
• τη διαχείριση της κυκλοφορίας
• τον προγραμματισμό συντήρησης
• Διεξάγει αντικειμενική οικονομική ανάλυση για να διαπιστώσει αν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία των υφιστάμενων συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατά την είσοδο νέας επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς,
• Επαληθεύει, όπου απαιτείται, την συμμόρφωση με τις διατάξεις περί λογιστικού διαχωρισμού,
• Παρακολουθεί και ενημερώνει την αρμόδια αρχή για θέματα κρατικών ενισχύσεων,
• Συνεργάζεται, σε θέματα που αφορούν διεθνή υπηρεσία, με άλλους ρυθμιστικούς φορείς, με στόχο την αποφυγή ανασφάλειας δικαίου και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παροχής των διεθνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών,
• Δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στο Διαχειριστή Υποδομής, στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στον Φορέα Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της και μετά από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης