Ενέργεια

ΥΠΕΝ: Τροπολογία για νέο διαγωνισμό των λιγνιτικών μονάδων


Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη της Φλώρινας και τη Μεγαλόπολη προβλέπει η σχετική τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», και αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη.

Ειδικότερα, η τροπολογία αναφέρεται, σχετικά με την αποεπένδυση, σε ένα νέο διαγωνισμό όπου θα είναι μειωμένο το ύψος στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι προσφορές για να γίνουν δεκτές. Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κήρυξε άγονη την προηγούμενη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων, λόγω έλλειψης ικανοποιητικών προσφορών.

Στον δεύτερο διαγωνισμό, για τον οποίο δεν υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα, πέραν του ότι η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί εντός επτά ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, η τροπολογία επιτρέπει και σε καινούριους  «ενδιαφερόμενους» να διεκδικήσουν τις λιγνιτικές μονάδες.

Όπως και στην πρώτη απόπειρα αποεπένδυσης, οι «μνηστήρες» θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να είναι απολύτως ανεξάρτητοι από τη ΔΕΗ, ενώ και πάλι θα μπορούν να διεκδικήσουν όλο το χαρτοφυλάκιο, ή αποκλειστικά είτε τη Μελίτη (και την άδεια κατασκευής δεύτερης μονάδας στον ίδιο ΑΗΣ), είτε τη Μεγαλόπολη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην δεύτερη μετα-προγραμματική έκθεσή της, έκανε εκτενή αναφορά στο ναυάγιο του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, επισημαίνοντας μάλιστα ότι αυτό ήρθε παρά τις τέσσερις παρατάσεις στην αρχική προθεσμία, ύστερα από αίτημα των ελληνικών αρχών. Η Κομισιόν δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την αρνητική έκβαση της διαδικασίας, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στην ΔΕΗ, της οποίας «οι προτάσεις και τα μέτρα ήρθαν πολύ αργά».