Άμυνα & Διπλωματία

ΥΠΕΞ: Η Αλβανία να ανακαλέσει την παραχώρηση οικοπέδων που ανήκουν σε ομογενείς


Να αναιρέσει την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Αλβανίας, περί παραχωρήσεως, προς τουριστική αξιοποίηση, εκτάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικές περιουσίες Ελλήνων ομογενών, καλεί την κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Η απόφαση αυτή είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρωπίνων, αλλά και σε αλβανικές δικαστικές αποφάσεις», προσθέτοντας πως τόσο αυτή όσο και το δρομολογούμενο προς ψήφιση συναφές νομοσχέδιο, οδηγούν σε κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της ελληνικής γηγενούς μειονότητας στην γειτονική χώρα.

Παράλληλα, τονίζεται: «Παρόμοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις διακηρυγμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας και είναι αντίθετες στις σχετικές υποχρεώσεις της», ενώ συμπληρώνεται από το ΥΠΕΞ, το κάλεσμα προς την αλβανική κυβέρνηση να ακυρώσει τη συγκεκριμένη απόφαση και να επανεξετάσει το νόμο, μεριμνώντας ώστε να αποδοθούν άμεσα τίτλοι ιδιοκτησίας σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους ιδιοκτήτες.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τη γείτονα Αλβανία», καταλήγει.