Επιχειρήσεις

Συνδέθηκαν με το δίκτυο 83 φωτοβολταϊκοί σταθμοί


Το σύνολο των φωτοβολταϊκών σταθμών που επελέγησαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού τον οποίο διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Ιούλιο του 2018, συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με την ίδια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν, πρόκειται για 83 έργα συνολικής ισχύος 53,08 μεγαβάτ, για τα οποία διαπιστώνεται επιτυχία υλοποίησης σε ποσοστό 100%.

Παράλληλα, η ΡΑΕ αναφέρει: «Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό όχημα ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και οδηγούν σε 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης και συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030».

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι τιμές πώλησης της ενέργειας από τους εν λόγω σταθμούς, όπως προέκυψαν από τον διαγωνισμό, κυμαίνονται από 75,87 έως 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.