Ενέργεια

Χρηματοδότηση μέσω τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών εξετάζει η ΔΕΗ


Τρόπους αξιοποίησης όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων σχετικά με τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, εξετάζει η ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακύπτει το θέμα χρηματοδότησης και όχι της πώλησης σε τρίτους, μέσω τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, στοχεύοντας στην ανάκτηση οφειλών από στρατηγικούς κακοπληρωτές, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο κοινωνικό της πρόσωπο. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τα περί πώλησης οφειλών φτωχών νοικοκυριών δεν έχουν απολύτως καμία βάση.