Αγορές

Χαμηλότερο επιτόκιο στη δημοπρασία των 12μηνων εντόκων του ΟΔΔΗΧ


Ποσό που άγγιξε τα 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο, από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων. 

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,95% από 1,096% που βρισκόταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,91 φορές.