Αγορές

ΧΑ: Σημαντικές επιδόσεις την τελευταία δεκαετία για εισηγμένες Τεχνολογίας


Οι εταιρείες του κλάδου Πληροφορικής/Τεχνολογίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όχι μόνο έχουν επιδείξει σημαντικές επιδόσεις σε βάθος 10ετίας, αλλά παρουσιάζουν και σημαντικές προοπτικές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδος Ανάλυσης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι εταιρίες του κλάδου Πληροφορικής/Τεχνολογίας οι οποίες διαπραγματεύονται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι οι εξής: Quest Συμμετοχών, Profile, Byte Computer, Q&R, Epsilon Net, Ideal Group, CPI, Ίλυδα, ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ και Logismos.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, ο κλάδος, την δεκαετία 2010-2020 παρουσιάζει:

  • Αύξηση της Κεφαλαιοποίησης των 10 εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο Τεχνολογίας στο ύψος των 417 εκατ. το εξάμηνο του 2020, ποσοστό αύξησης +297% σε σχέση με το 2010.

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση Κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν στην δεκαετία η Epsilon Net (+885% λόγω της προοπτικής για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά η οποία και ολοκληρώθηκε στις 15/7), η Profile (+544% λόγω και της αύξησης της διασποράς της μέσω placements), η Quest (+390% η οποία βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα στην δεκαετία και αποτελεί την μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εταιρεία από το σύνολο του κλάδου) καθώς και η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (+200% λόγω της προοπτικής και εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά).

Την τελευταία διετία 2018 με 2020 η συνολική κεφαλαιοποίηση του κλάδου αυξήθηκε κατά 83,5%.

  • Αύξηση της Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Κλάδου το 2019 για την Αξία Συναλλαγών σε ποσοστό +135% και για τον Όγκο Συναλλαγών σε ποσοστό +22% σε σχέση με την έναρξη της δεκαετίας το 2010. Την μερίδα του λέοντος της συναλλακτικής δραστηριότητας για την δεκαετία κατέχουν η Quest (το 42% της αξίας συναλλαγών του κλάδου), η Profile (το 26%), η Ίλυδα (το 11%) και η Q&R (το 10%). Την τελευταία διετία 2018 με 2020 η αύξηση της Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Κλάδου ήταν 316% και για τον Όγκο Συναλλαγών σε ποσοστό 115% .
  • 'Ανοδος του Δείκτη FTSE/Athex Τεχνολογία στις 730,16 μονάδες, ποσοστό +16% σε σχέση με την έναρξη της δεκαετίας.
  • Αύξηση όλων των βασικών επιδόσεων των εταιριών του κλάδου από την χρήση του 2010 έως την χρήση του 2019: Πωλήσεις +58%, EBITDA +264%, Κέρδη Προ Φόρων +920%, Ενεργητικό +18%, Λειτουργικές Ροές +14%, Διαθέσιμα +143%, Αριθμός Προσωπικού +46%.

Σημαντική ήταν η αύξηση όλων των βασικών επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου από την χρήση του 2017 έως την χρήση του 2019: Πωλήσεις +88%, EBITDA +55%, Κέρδη Προ Φόρων +106%, Ενεργητικό +25%, Λειτουργικές Ροές +77%, Διαθέσιμα +60%, Αριθμός Προσωπικού +18%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ