Αγορές

ΧΑ: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιρειών


Νέα λίστα  με τις μετοχικές διαφοροποιήσεις πέντε εταιριών, δημοσιοποίησε, σήμερα, το Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, στη Nexans Hellas, η συμμετοχή της NexansParticipations ανήλθε στο 100% στις 8 Απριλίου μετά την προαιρετική Δημόσια Πρόταση.

Παράλληλα και στο Υγεία το ποσοστό της Hellenic Healthcare ανήλθε στο 100% στις 8 Απριλίου στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Εν συνεχεία, στην Druckfarben η συμμετοχή του Γεώργιου Καραβασίλη έπιασε το 100% μετά την προαιρετική Δημόσια Πρόταση.

Στην Στέλιος Κανάκης το ποσοστό της Orkla Food Ingridients διαμορφώθηκε στο 7,052% στις 10 Απριλίου.

Κλείνοντας, στη Forthnet η συμμετοχή του Ghurair Abdulaziz ανήλθε στο 14,421% στις 8 Απριλίου.