Αγορές

ΧΑ: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιρειών


Διαφοροποιήσεις στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών εμπεριέχει η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στην Profile το ποσοστό ιδίων μετοχών ανήλθε στο 5,02% στις 19/6/2019.

Παράλληλα, στη Στέλιος Κανάκης, η συμμετοχή της Orkla Food Ingredients διαμορφώθηκε στο 77,4% στις 19 Ιουνίου κατόπιν σχετικής δημόσιας πρότασης.

Όσον αφορά την Τιτάν οι ίδιες μετοχές ανήλθαν στο 5,94% στις 20/6.