Επιχειρήσεις

Υπερδιπλασιάστηκαν (+114%) τα κέρδη του ομίλου Βιοχάλκο, με πωλήσεις +45%


Εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας επέτυχε ο όμιλος Βιοχάλκο κατά το πρώτο εφετινό εξάμηνο, επωφελούμενος από την ανάκαμψη της ζήτησης και τη μεγάλη άνοδο των τιμών  μετάλλων στη διεθνή αγορά.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 3,597 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 45% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αποτυπώνοντας την άνοδο της ζήτησης σε όλους τους κλάδους, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών μετάλλων, καθώς και τον αντίκτυπο του πληθωριστικού περιβάλλοντος.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 355 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 196 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 45,7 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος υπερδιπλασιάστηαν (+114%) και ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 137 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των κλάδων αλουμινίου και καλωδίων και των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 163 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 108 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, τις επενδύσεις στο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 67% ή 673 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2021, κυρίως ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλων και της πίεσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη των εταιριών.

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών του ομίλου Viohalco αυξήθηκε σε 2,196 δισ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 1,684 δισ. ευρώ) πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 2,175 δισ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 1,664 δισ. ευρώ).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αυξανόμενες τιμές ενέργειας, πληθωρισμό, διακυμάνσεις στο κόστος των υλικών, καθώς και από δυσλειτουργίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχημένη τοποθέτηση των εταιριών στις αντίστοιχες αγορές τους, η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητά τους μετά τα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, το αξιοσημείωτο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών, η ισχυρή ροή εξασφαλισμένων αναθέσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες για διατήρηση υψηλών επιπέδων αποδοτικότητας, είναι παράγοντες που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων αυτών των τάσεων.

Οι εταιρίες της Viohalco θα συνεχίσουν να βελτιστοποιούν την παραγωγική δυναμικότητά τους και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους προχωρώντας σε στοχευμένες επενδύσεις.

Τέλος, οι εταιρίες συνεχίζουν να βρίσκονται στην κατάλληλη θέση να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά βιώσιμων προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, τα οποία αποτελούν σημαντικό και αυξανόμενο ποσοστό των προϊόντων τους.

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις