Άμυνα & Διπλωματία

Βγαινει πάλι το «Barbaros» στην Κυπριακή ΑΟΖ


Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ, όπου θα πλεύσει το ερευνητικό σκάφος «Barbaros» συνοδευόμενο από δύο πλοία υποστήριξης.

Η NAVTEX  αυτή (1254/18)  θα ισχύσει για δύο ημέρες, δηλαδή έως και τις 8 Δεκεμβρίου. Αφορά περιοχές της κυπριακής της ΑΟΖ όπου δεν πραγματοποιούνται τώρα έρευνες υδρογονανθράκων από εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Barbaros θα συνοδεύεται από τα υποστηρικτικά πλοία Tanux-1 και Apollo Moon.

Η εν λόγω NAVTEX έχει ως ακολούθως:

MEDITERRANEAN SEA SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 06-08 DEC 18 IN AREA BOUNDED BY; 34 26.56 N – 030 21.53 E 35 30.20 N – 031 56.57 E 35 33.87 N – 031 52.37 E 34 30.70 N – 030 17.63 E 5 NM BERTH REQUESTED N.M.

Διαβάστε επίσης