Τράπεζες

Βαρίδι για Alpha - Eurobank το report UBS: Μειώνει σημαντικά τις τιμές - στόχους


Ζοφερές είναι οι εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των τραπεζικών τίτλων και δη των Eurobank και Alpha Bank, αναθεωρώντας αισθητά επί τα χείρω τις τιμές - στόχους. Την ίδια ώρα ο οίκος προχωρά σε σημαντικές μειώσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή της περιόδου 2018-2020 και για τις δύο τράπεζες. Συγκεκριμένα η UBS υποβάθμισε την τιμή στόχο για την μετοχή της Alpha Bank στα 1,43 ευρώ από 2 ευρώ και της Eurobank στα 0,55 ευρώ από 0,97 ευρώ.

Όπως σχολιάζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές, μετά την απόφαση της MSCI να αφαιρέσει από τον βασικό δείκτη για την Ελλάδα τρεις ελληνικές τράπεζες και να τις μεταφέρει σε εκείνον της μικρής κεφαλαιοποίησης, οι επενδυτικοί οίκοι έχουν προειδοποιήσει για μεγάλες εκροές

Σχολιάζοντας τα σχέδια της ΤτΕ για την μείωση των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η UBS επισημαίνει επίσης πως ναι μεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων λεπτομερειών σχετικά με τα σχέδια, σε αυτό το σημείο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους στο κεφάλαιο και στον ισολογισμό των τραπεζών.

Sell off κατά 7,75% καταγράφει η Alpha Bank αυτή την ώρα, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινείται επίσης η Eurobank κατά 3,45%

Πιο αναλυτικά

Αναφορικά με την Alpha Bank, η UBS εκτιμά πως έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελεσματικές λειτουργίες και πρόσφατα καλή πορεία στον εταιρικό τομέα, τα οποία όλα θα πρέπει να βοηθήσουν την τράπεζα στην επίτευξη των στόχων των NPEs, την αύξηση των νέων δανείων και την προσέλκυση καταθέσεων. Από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με τις προσδοκίες της UBS, το κόστος του κινδύνου της Alpha Bank ήταν επίμονα υψηλό κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, και μάλιστα αυξήθηκε σε ετήσια βάση καθώς η τράπεζα εργάζεται πάνω στους στόχους μείωσης των NPEs για το 2018 σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά επανεπένδυσης και σχετικά χαμηλές εκροές NPE. Κατά την άποψη της UBS, η Alpha θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους μείωσης των NPEs το 2019, όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά ενδεχομένως οι ακόμη πιο απαιτητικοί στόχοι για το 2021 πιθανόν να απαιτήσουν από την τράπεζα να καταφύγει σε υψηλότερες διαγραφές, οδηγώντας σε αυξημένο κόστος ρίσκου και συνεχιζόμενη χαμηλή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα

Όσον αφορά την πορεία της Eurobank, o γνωστός οίκος τονίζει πως δείκτης NPEs είναι ο χαμηλότερος στην Ελλάδα (41%), με τη δεύτερη υψηλότερη κάλυψη (56%).

Ωστόσο, η UBS δηλώνει επιφυλακτική σε σχέση με τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 της τράπεζας (ο οποίος είναι χαμηλότερες από τους υπόλοιπους του κλάδου) αλλά και όσον αφορά την ποιότητα του κεφαλαίου της Eurobank, καθώς οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTC αντιπροσωπεύουν το 70% του κεφαλαίου CET1, αφήνοντάς το ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε περίπτωση δυσμενών αλλαγών στο ρυθμιστικό περιβάλλον. Σημειώνεται πάντως πως, η Eurobank σημείωσε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των NPEs (-14%) και ο καθαρός σχηματισμός NPE παρέμεινε αρνητικός

 

 

 

Διαβάστε επίσης