Τράπεζες

ΤΧΣ: Ποια τα οφέλη συνθετικής τιτλοποίησης για οικονομία και τράπεζες


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ένωση Prime Collateralised Securities (https://pcsmarket.org) ανακοινώνει την έκδοση του δεύτερου HFSF Bulletin με θέμα την συνθετική τιτλοποίηση ως βασικού εργαλείου για τη διαχείριση του κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών τραπεζών.

Η συγκεκριμένη ανάλυση περιγράφει τις βασικές δομές, τις κύριες πρακτικές και τα οφέλη για τις τράπεζες αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονομία που απορρέουν από τη χρήση της συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Η συμπερίληψη της συνθετικής τιτλοποίησης στο πλαίσιο «Απλότητα, Διαφάνεια και Τυποποίηση» (STS) παρέχει πρόσθετο όφελος στις τράπεζες λόγω των χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει του Εποπτικού Κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η συνθετική τιτλοποίηση είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στις τράπεζες, μεταξύ άλλων, να μειώσουν την έκθεσή τους σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς ή/και γεωγραφικές περιοχές μεταφέροντας τον κίνδυνό τους σε εξωτερικούς επενδυτές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος προστατεύοντάς το από κραδασμούς που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που τιτλοποιήθηκαν συνθετικά.

Τα σημαντικότερα οφέλη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία συνολικά είναι: (α) η απελευθέρωση υφιστάμενων κεφαλαίων (μείωση απαιτήσεων σε κεφαλαιακή επάρκεια) για τις Τράπεζες και συνεπώς η αύξηση της δανειοδοτικής τους ικανότητας προς την πραγματική οικονομία, (β) οι εισροές κεφαλαίων από περισσότερο διαφοροποιημένη βάση ξένων επενδυτών και (γ) η άμβλυνση/αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου και ειδικότερα του κινδύνου συγκέντρωσης και κατά συνέπεια η υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Η συνθετική τιτλοποιήση (synthetic securitization) αποτελεί βασικό εργαλείο τον τραπεζών για τη διαχείριση των κεφαλαίων τους και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου του ενεργητικού τους σε συνεχή βάση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα