Επιχειρήσεις

ΤΧΣ: Αρχίζει η διαδικασία ορισμού Συμβούλου Διάθεσης για τη συμφωνία UniCredit - Alpha Bank


Θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός και θα οριστεί σύμβουλος διάθεσης για την προσφορά της Unicredit στην Alpha Bank, όπως έκανε γνωστό το ΤΧΣ.

Συμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η UniCredit υπέβαλε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αυτόκλητη δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση 211.138.299 κοινών μετοχών  που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 9% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. δια της πώλησης πακέτου μετοχών.

Ειδικότερα, Unicredit προτείνει η Συναλλαγή να δομηθεί ως προσυμφωνημένη συναλλαγή (πακέτο μετοχών) σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.8 επ. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2 (Μέθοδος 6-1 : Απλό πακέτο) και οι Μετοχές να πωληθούν και να μεταβιβαστούν μέσω αμοιβαίως συμφωνημένης συμβάσης  αγοράς μετοχών που θα περιλαμβάνει τις συνήθεις εγγυοδοτικές δηλώσεις. Η UniCredit δεν προτίθεται να προβεί σε οποιοδήποτε οικονομοτεχνικό ή νομικό έλεγχο για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και δεν αναμένει να λάβει επιχειρηματικές εγγυοδοτικές δηλώσεις. Η Συναλλαγή θα υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις, στο βαθμό που απαιτούνται. Η Συναλλαγή δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε εξωτερική χρηματοδότηση και η UniCredit έχει δηλώσει ότι διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να πληρώσει πλήρως για την απόκτηση των Μετοχών σε μετρητά.

Σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010 του ΤΧΣ και τη στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΤΧΣ, πριν από οποιαδήποτε διάθεση, το ΤΧΣ πρέπει να διορίσει σύμβουλο διάθεσης κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Νόμου του ΤΧΣ (ο «Σύμβουλος Διάθεσης"). Το ΤΧΣ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού Συμβούλου Διάθεσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, σε περίπτωση αυτόκλητης πρότασης  (αποδεκτής για την απόκτηση συμμετοχής ΤΧΣ άνω του 5%) από καλόπιστο δυνητικό επενδυτή, θα πρέπει να ακολουθείται ανταγωνιστική διαδικασία ανοικτή σε τρίτα μέρη σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Με τον διορισμό του Συμβούλου Διάθεσης που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο του ΤΧΣ εισηγείται μεταξύ άλλων την  δομή οποιασδήποτε συναλλαγής διάθεσης, θα περιγραφούν οι λεπτομέρειες της ανταγωνιστικής διαδικασίας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής, που αναμένεται να είναι σύμφωνα με την παράγραφο i) του Παραρτήματος Γ της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Με την επιφύλαξη της εισήγησης του Συμβούλου Διάθεσης, εφόσον εγκριθεί από τα μέρη, η Συναλλαγή αναμένεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα. Η Πρόταση προβλέπει μια αρχική περίοδο ισχύος, η οποία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των μερών λαμβάνοντας υπόψιν τα ως άνω.

Σημειώνεται ότι η Συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα