Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το Φεβρουάριο


Στα 990 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο του 2019 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κατά 407 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε μικρή άνοδο και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το Φεβρουάριο του 2018. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε βελτίωση. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,7% σε τρέχουσες τιμές (4,6% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν ταχύτερα από το σύνολο, κατά 11,9% σε τρέχουσες τιμές (13,5% σε σταθερές τιμές). Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 7,7% σε τρέχουσες τιμές (4,5% σε σταθερές τιμές).  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 18,2% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018. Παράλληλα, αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4% και 29,6% αντίστοιχα. 

Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους καταθέσεων και δανείων, ενώ η επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης. 

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 2,2 δισεκ. ευρώ, κατά 79 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018, καθώς η βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων αντιστάθμισε μερικώς μόνο την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων.  

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε μικρή βελτίωση. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές, αλλά μειώθηκαν οριακά (-0,1%) σε σταθερές τιμές, ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν ταχύτερα από το σύνολο, κατά 7,7% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 5,4% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές τιμές).  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 11,5%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 7% και 41,1% αντίστοιχα. 

Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη ενώ η επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης. 

Διαβάστε επίσης