Τράπεζες

Μεγάλη αύξηση καταθέσεων - Περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις


Φρέσκο χρήμα 4,8 δισ. ευρώ εισέρρευσε τον Δεκέμβριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων, επιβεβαιώνοντας τις ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και περαιτέρω ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις τράπεζες, οι οποίες αποκτούν περισσότερη ρευστότητα για να αυξήσουν τις χορηγήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές στις τράπεζες (καταθέσεις μείον αναλήψεις ήταν περίπου  4,8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικές καταθέσεις να αυξηθούν κατά 10,4% σε ετήσια βάση και να ανέλθουν σε 134,5 δισ. ευρώ.

Περίπου τα 3,1 δισ. προήλθαν από ιδιώτες - νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ κατά 1,6 δισ. αυξήθηκαν οι καταθέσεις του Δημοσίου και φορέων του δημόσιου τομέα.

Αυξάνονται οι χορηγήσεις

Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Τον Δεκέμβριο οι τράπεζες έδωσαν  σε νέα δάνεια 1,06 δισ. ευρώ περισσότερα απ΄όσα εισέπραξαν από δόσεις και εξοφλήσεις παλαιότερων δανείων.

 Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι νέες χορηγήσεις ήταν κάθε μήνα μικρότερες από τις εξοφλήσεις-δόσεις παλαιών δανείων. Υπήρχε δηλαδή "αρνητική πιστωτική επέκταση" - μια διαρκής, αργή αφαίμαξη ρευστότητας από την αγορά και τα νοικοκυριά.

Πάντως, παρά την αύξηση των χορηγήσεων τον Δεκέμβριο,  o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1,1% (από -1,4% τον προηγούμενο μήνα).

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 1.086 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε μηδενικό, από -0,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 0,3% από -0,6% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.064 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 253 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 12 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 24 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία για τις καταθέσεις 

Αύξηση κατά 1.601 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 161 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 56,3% από 10,8% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 3.151 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2018, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 79 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,3% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 862 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2018, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 140 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 9,3% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1.175 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 312 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 2.288 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2018, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,6% από 6,1% τον προηγούμενο μήνα.

Διαβάστε επίσης