Τράπεζες

ΤτΕ: Εκ νέου μείωση του ELA στις τράπεζες


Μειώνεται εκ νέου η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA), καθώς το ανώτατο όριο μειώθηκε στο ποσό των 4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΤτΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ που συνεδρίασε σήμερα δεν διατύπωση αντίρρηση στο σχετικό αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο κατώτατο όριο καθορίστηκε έως και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,9 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Διαβάστε επίσης