Ενέργεια

Τροπολογία για στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΠΕ


Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, καταργείται το ελάχιστο όριο των 75 εκατ. ευρώ για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ στιο καθεστώς των "Εμβληματικών Επενδύσεων Στρατηγικής Σημασίας".

Οπως αναφέρεται στην τροπολογία, στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία και η απορρόφηση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτικών πόρων.

Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» εφόσον, σωρευτικά, πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

  1.  Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα Παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την Παραγωγή υδρογόνου.
  2.  Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων.
  3. ‘Εργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου
  4. ‘Εργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής
  5. Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Β) ‘Εχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον 75 εκατ. ευρώ, πλην των Εμβληματικών Επενδύσεων Στρατηγικής Σημασίας για τις οποίες δεν απαιτείται όριο προϋπολογισμού.

Τα έργα "Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.”, μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και να λάβουν τα παρεχόμενα στην κατηγορία αυτή κίνητρα, εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την 1.11.2021.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα