Χρηστικά

«Τρέχει» ο εξωδικαστικός μηχανισμός


Μία στις 3,5 επιχειρήσεις που υποβάαλλουν αίτηση ρυθμίζουν τα χρέη τους προς εφορία, τράπεζες και ταμεία σε έως και 120 δόσεις

Νέα επιτάχυνση των εντάξεων οφειλετών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό καταγράφηκε στις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις βελτιώσεις στην ειδική πλατφόρμα.
Ενώ παλαιότερα η αναλογία των εντάξεων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων ήταν μία προς πέντε, τώρα έχει μειωθεί σε 1 ένταξη ανά 3,5 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από τις 03 Αυγούστου 2017, μέχρι και τις 25 Απριλίου έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.731 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ:

 • Έχουν υποβληθεί 6.735 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.973 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 στους 3,5 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εντάχθηκαν και ρύθμισαν τις οφειλές τους, για αποπληρωμή έως και σε 120 δόσεις, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Σημειώνεται ότι κάποιοι οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους (με σκοπό την ένταξη των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας) και συνεπώς ενδέχεται να εμφανίζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα (στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε είδος οφειλέτη), έχουν ως εξής:        
Επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι (90 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.023 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 295 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.
Ελεύθεροι επαγγελματίες (64 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.348 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 1.459 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Αγρότες (43 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 364 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών ήδη 219 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Παράλληλα δεκάδες επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτηση τους.

Διευκρινίζεται ότι στα στατιστικά στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών δεν περιλαμβάνονται πλέον στοιχεία που αφορούν τους αγρότες καθώς και ότι στα στατιστικά στοιχεία της Κανονικής ροής έχουν γίνει προσθήκες μετά την τελευταία αναβάθμιση της πλατφόρμας.
Συνοπτικά:
Α.  Επιχειρήσεις:

 • 40.461 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 9.889 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 3.023 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 797 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.428  σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές (από 1.788, την προηγούμενη εβδομάδα))
 • 1.835 βεβαίωση πληρότητας (από 1.793, την προηγούμενη εβδομάδα) και 1.355 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές (από 1.314, την προηγούμενη εβδομάδα3)
 • 295 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους
 • 20 Αποτυχίες (έλλειψη απαρτίας) - Οριστικά υποβληθείσα αίτηση προς ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ ή και προς τους δύο

B. Ελεύθεροι επαγγελματίες:

 • 18.747 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 11.467 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 3.348 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 754 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
 • 1.029 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.459

Γ.  Αγρότες:

 • 1.523 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 1.096 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 364 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 144 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
 • 139 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
 • 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς  προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 219
Διαβάστε επίσης